Centrum Szkolenia Kierowców Zawodowych oferuje następujące kursy i szkolenia:

Szkolenia z przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR)

  1. Kurs podstawowy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne. Zobacz cennik >>
  2. Kurs specjalistyczny dla kierowców przewożących towary niebezpieczne w cysternach (wymagane posiadanie kursu podstawowego)
  3. Kurs specjalistyczny dla kierowców przewożących materiały i przedmioty wybuchowe – klasa 1 (wymagane posiadanie kursu podstawowego)
  4. Kurs specjalistyczny dla kierowców przewożących towary promieniotwórcze – klasa 7 (wymagane posiadanie kursu podstawowego)

Szkolenie z czasu pracy kierowców i obsługi tachografów

Szkolenie z zakresu czasu pracy kierowców obejmuje zagadnienia dotyczące obowiązujących przepisów krajowych i europejskich. Kursant poznaje normy czasu prowadzenia pojazdu, czasu odpoczynku i wymaganych przerw, a także uczy się prawidłowego użytkowania tachografu analogowego i cyfrowego.

Rozliczanie czasu pracy kierowców (dla ITD i dla PIP)

Przedsiębiorca prowadzący firmę transportową i zatrudniający kierowców powinien prowadzić dla każdego z nich ewidencje czasu pracy. Ponadto powinien wiedzieć, czy kierowcy przestrzegają na co dzień przepisów dotyczących norm prowadzenia pojazdu i wymaganych odpoczynków, aby uniknąć konsekwencji finansowych podczas kontroli Inspekcji Transportu Drogowego.
Na podstawie danych z wykresówek i danych z tachografu cyfrowego tworzymy ewidencje czasu pracy i raporty kontrolne.

Doradztwo DGSA

Przedsiębiorca oraz inny podmiot wykonujący przewóz towarów niebezpiecznych lub związany z tym przewozem załadunek lub rozładunek, jest obowiązany prowadzić nadzór wewnętrzny nad tymi czynnościami i w tym celu wyznaczyć, na swój koszt, doradcę do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, zwanego dalej “doradcą” (podstawa prawna: art. 21 ustawy z dnia 28 października 2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych)