W dzisiejszych czasach prowadzenie firmy transportowej to nie łatwa sprawa. Mnogość przepisów, niejasne interpretacje, niekorzystne wyroki sądowe, nierealne płace minimalne w niektórych państwach, kontrole inspekcji to tylko niektóre problemy, z którymi musi się borykać przedsiębiorca. Wychodząc naprzeciw tym problemom oferujemy Państwu pomoc w następujących sprawach.

  • Sporządzanie ewidencji czasu pracy kierowcy zgodnych z wymaganiami Państwowej Inspekcji Pracy.
  • Sporządzanie raportów naruszeń, pod kątem kontroli Inspekcji Transportu Drogowego.
  • Rozliczanie delegacji (diety oraz ryczałty za noclegi).
  • Sporządzanie umów o pracę, Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagrodzeń oraz innej dokumentacji pracowniczej pod kątem kierowców (zgodnej z wymaganiami PIP oraz chroniącej pracodawców przed pozwami sądowymi).
  • Rozliczanie płac minimalnych (niemiecki MiLoG, francuska ustawa Macrona).
  • Szkolenia kierowców z czasu pracy, obsługi tachografów oraz z BHP (szkolenia wstępne i okresowe).
  • Audyty przed kontrolami PIP i ITD.

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z naszych usług.