Cennik

L.p. Rodzaj kursu Cena
1 Szkolenie podstawowe ADR 500 PLN
2 Szkolenie specjalistyczne (przewóz w cysternach) 350 PLN
3 Szkolenie specjalistyczne (klasa 1) 450 PLN
4 Szkolenie specjalistyczne (klasa 7) do uzgodnienia
5 Szkolenie z czasu pracy kierowców do uzgodnienia

W KOMPLECIE TANIEJ!!!
Szkolenie podstawowe ADR + szkolenie specjalistyczne (przewóz w cysternach)  

800 PLN OD OSOBY

Zaświadczenia ADR wydawane są przez Marszałka Województwa.
Za wydanie Zaświadczenia ADR pobierana jest opłata w wysokości 50 zł.
Opłatę można uiścić samemu na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego. Nr konta: 16 1090 2268 0000 0001 4817 0004 , tytułem „Opłata za wydanie zaświadczenia ADR – Imię i nazwisko” lub przekazać do urzędu za pośrednictwem Ośrodka Szkolenia.

Na egzamin należy przynieść zdjęcie w formacie 3,5×4,5 cm.