Cennik

L.p. Rodzaj kursu Cena
1 Szkolenie podstawowe ADR 350 PLN
2 Szkolenie specjalistyczne (przewóz w cysternach) 250 PLN
3 Szkolenie specjalistyczne (klasa 1) 250 PLN
4 Szkolenie specjalistyczne (klasa 7) 350 PLN
5 Szkolenie z czasu pracy kierowców 200 PLN

SUPER CENA!!!
Szkolenie podstawowe ADR + szkolenie specjalistyczne (przewóz w cysternach) TYLKO 550 PLN OD OSOBY

Zaświadczenia ADR wydawane są przez Marszałka Województwa.
Za wydanie Zaświadczenia ADR pobierana jest opłata w wysokości 50 zł i 50 gr.
Opłatę można uiścić samemu na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego. Nr konta: 55102047950000950201188192, tytułem „Opłata za wydanie zaświadczenia ADR + opłata ewidencyjna – Imię i nazwisko” lub przekazać do urzędu za pośrednictwem Ośrodka Szkolenia.

Na egzamin należy przynieść zdjęcie w formacie 3,5×4,5 cm.